гдз 10 клас ф зика зас к на головко в дпов д

Фізика * Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності
перебігу природних ... реалізацію ідей видатних представників української
фізичної науки. ... становлення наукового світогляду й відповідного стилю
мислення учнів, ... Шкільний курс фізики побудовано за двома логічно
завершеними ...